Piston Rings Komarov s.r.o. Hastings
ČeskyEnglishDeutschRусский
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov

Oznamování porušení

Formulář pro zaměstnance

Formulář pro firmy

Kdo může podat hlášení?

Kdokoliv (porušení nelze nahlásit anonymně!) Oznamující osoba, nazývaná také oznamovatel, je osoba, která v rámci dané organizace upozorňuje na možné nekalé praktiky v rámci této organizace.

Co se hlásí?

Porušení nebo hrozící porušení právního předpisu.

Způsob vykazování:

Prostřednictvím komunikačního kanálu, který zajišťuje důvěrnost poskytnutých informací a zároveň chrání jak oznamující osobu, tak nahlášenou osobu, jakož i jejich osobní údaje.

Komunikační kanály (možnosti, jak nahlásit porušení):

1) Písemně na adresu:

Piston Rings Komarov

Buzulucká 108

267 62 Komárov

 

2) Písemně na vrátnici (schránka na oznamování porušení):

Piston Rings Komarov

Buzulucká 108

267 62 Komárov

 

3) Elektronicky na adresu (vyplnění formuláře, atd.):

oznamovaniporuseni-ZAVINOVADLO:komapistonrings.cz

 

Pověřenou osobou je HR manažer, zástupcem je referent vzdělání

Obsah zprávy:

Chráněná zpráva musí vždy obsahovat následující:

· Identifikace dotyčné organizace (v případě organizace)

· Kontaktní údaje oznamující osoby (jméno, příjmení + osobní číslo v případě zaměstnance)

· Identifikace porušení, které řeší (co nejpopisnější) + podkladové dokumenty a důkazy

 

Za účelem vyhodnocení obsahu oznámení může Piston Rings Komarov s.r.o. kontaktovat oznamující osobu a požádat ji o poskytnutí doplňujících informací nebo bližšího objasnění poskytnutých informací. V takových případech se společnost Piston Rings Komarov s.r.o. obrací na oznamující osobu, pokud je známa její totožnost nebo je možné ji kontaktovat a zároveň tento postup neohrozí zájem týkající se ochrany totožnosti oznamující osoby nebo jejích osobních údajů.

Ochrana osob a osobních údajů:

Společnost Piston Rings Komarov s.r.o. je podle zákona povinna chránit jak oznamující osobu, tak nahlášenou osobu.

Způsob vyřízení hlášení:

Piston Rings Komarov s.r.o. potvrdí, že obdržela písemné oznámení o porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamující osoba uvedla (pokud oznamující osoba nepožádala o potvrzení jiným způsobem). Piston Rings Komarov s.r.o. však takto postupovat nebude, pokud by v důsledku dodržení tohoto postupu mohl být ohrožen zájem na ochraně totožnosti oznamující osoby nebo jejích osobních údajů.

 

V závislosti na obsahu zprávy přijme Piston Rings Komarov s.r.o. v rámci výkonu dohledu příslušná opatření. Pokud nebude v našich možnostech danou věc úspěšně vyřešit, bude postupovat podle platné legislativy. Následně informuje oznamující osobu, k jakým výsledkům jednotlivá hlášení vedou. Zpětná vazba týkající se výsledků následných opatření na základě oznámení se oznamující osobě poskytne ve lhůtě, která je přiměřená pro vyhodnocení obsahu oznámení a přijetí.