Piston Rings Komarov s.r.o. Hastings
ČeskyEnglishDeutschRусский
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov
Piston Rings Komarov

Dětský domov a mateřská škola speciální Beroun

Společnost Piston Rings Komarov s.r.o. sponzoruje Dětský domov a mateřskou školu speciální v Berouně.

 

Mateřská škola speciální poskytuje péči v oblasti:

- Rozvoje komunikačních dovedností (alternativní komunikační systémy, znaková řeč, logopedie)

 

- Multisenzorické stimulace

 

- Rozvoj sebeobslužných dovedností

 

- Rozvoj sociálních dovedností

 

- Rozvoj rozumových dovedností

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu DD:

Cílem je poskytnou péči dětem sluchově a zrakově postiženým v kombinaci s dalším postižením, dětem hluchoslepým, integrovat je do společnosti, rozvíjet celou osobnost dítěte a vytvářet podmínky pro jeho zdárný všestranný vývoj s ohledem na jeho míru postižení. Zkvalitnit jejich život a socializovat je do společnosti prostřednictvím aktivit, kterých jsou schopni se vzhledem k danému handicapu účastnit.

 

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Do DD mohou být umísťovány děti zpravidla od 3 do nejvýše 18 let.

DDMŠ Beroun
DDMŠ Beroun 2
Hastings

Kontakty

Piston Rings Komarov s.r.o.:

Buzulucká 108

267 62 Komárov

 

tel.: +420 311 575 111

e-mail: info-ZAVINOVADLO:komapistonrings.cz

 

IČO: 06143814

DIČ: CZ06143814

DUNS číslo: 495876171

Jan Mandlík

Hastings – Manažer prodeje EU

e-mail: jmandlik-ZAVINOVADLO:hastingsmfg.com

obchodní oddělení

tel.: +420 311 575 345

tel.: +420 311 575 544

e-mail: sales.ko-ZAVINOVADLO:komapistonrings.cz

prodejna pístních kroužků

Prodejna dočasně uzavřena

tel.: +420 311 575 433

tel.: +420 731 515 259

e-mail: prodejnapk-ZAVINOVADLO:komapistonrings.cz

Poptávkový formulář